Huisregels

Huisregels

Het annuleren van afspraken dient uiterlijk 24 uur vooraf telefonisch te geschieden.

Afspraken voor de maandag dienen uiterlijk op de voorafgaande vrijdag te worden geannuleerd. Bij reserveringen die minder dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd wordt 100% van de totale gereserveerde waarde aan u doorbelast.

Wij attenderen u op het feit dat als u later arriveert dan op de afgesproken tijd, wij genoodzaakt zijn de eindtijd van de behandeling te handhaven.

Wij attenderen u op het feit dat de door u gereserveerde tijd voor een behandeling ook de tijd is die in rekening wordt gebracht en u de annuleringsvoorwaarden in acht neemt.

De vermelde behandeltijd is inclusief de tijd die u nodig heeft om zich om te kleden, het maken van afspraken, het ontvangen van advies, het verrichten van administratieve handelingen welke betrekking hebben op uw behandeling en of uw dossier. Dit betekend dat de daadwerkelijke behandeling korter is dan de behandeltijd die voor u gereserveerd is.

Bij huidtherapeutische afspraken dient u bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs (ID kaart / rijbewijs / paspoort) te kunnen tonen.

Om misverstanden te voorkomen en om ten alle tijden de juiste zorg te kunnen verlenen wordt u verzocht om bij huidtherapeutische behandelingen wijzigen betreft uw gezondheid, medicatie en zorgverzekering altijd direct aan Touché Huidverzorging door te geven.

Om de behandeling voor u en uw huidtherapeut beide zo aangenaam mogelijk te houden dient u uiterste zorg te besteden aan uw persoonlijke hygiëne.Indien de huidtherapeut anders constateert behoudt Touché Huidverzorging het recht een behandeling niet uit te voeren en wordt 100% van de totale gereserveerde waarde aan u doorbelast.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. Touché Huidverzorging behoudt zich het recht om zonder opgaven van rede de behandelingen stop te zetten. Tevens behoudt Touché Huidverzorging zich ook het recht voor om cliënten / personen die aanstootgevend gedrag vertonen en/ofuitspreken te verwijderen uit het bedrijf.

Bij Touché Huidverzorging is het in en rondom het bedrijf verboden te roken, alcoholische dranken te nuttigen en/of het tot zich nemen van verdovende middelen of hiervan onder invloed te zijn.

Huisdieren worden niet toegelaten met uitzondering van een blindengeleide hond.

Gelieve uw auto of andere vervoersmiddelen op de parkeervakken van Touché Huidverzorging te plaatsen of op de openbaren parkeerplaatsen en niet bij onze buren.

Touché Huidverzorging gebruikt in verband met u en onze veiligheid in alle ruimtes zichtbare en onzichtbare video en beveiligingsapparatuur.

Touché Huidverzorging is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen binnen en/of rondom het bedrijf.

Als u gebruikt maakt van ter beschikking gestelde lectuur gelieve er rekening mee te houden dat ook dit eigendom is en blijft van Touché Huidverzorging.

Het is verboden eigendommen van Touché Huidverzorging mee te nemen, bij diefstal wordt er dan ook altijd aangifte gedaan bij de politie.

Bij beschadiging van eigendommen van Touché Huidverzorging wordt de cliënt aansprakelijk gesteld voor de reparatie of de vervangingskosten.

Huisregels vanaf september 2014. Hierbij komen alle voorgaande te vervallen. Type- en zetfouten onder voorbehoud.