Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de door ons geleverde zorg/diensten, daarom blijven wij de kwaliteit van onze zorg-/dienstverlening ontwikkelen en verbeteren. Indien u niet tevreden bent hopen wij dat u uw klacht of suggestie aan ons kenbaar wilt maken. Wij zien in dit geval graag dat u eerst persoonlijk contact met ons opneemt. Dit stelt ons in de gelegenheid om uw klacht op te lossen en om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Indien u hierna nog niet tevreden bent kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Touché Huidverzorging. Als u hierna nog van mening bent dat uw klacht onvoldoende is opgelost kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging; de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).