Zwachtelen

Zwachtelen

De officiële benaming voor zwachtelen is compressietherapie of ambulante compressietherapie welke onder andere onderdeel is van oedeemtherapie maar wordt uitgevoerd met behulp van zwachtels (elastisch verband).

Door het aanleggen van zwachtels bij oedeemtherapie wordt van buitenaf een continue druk gecreëerd om lymfevocht (bijvoorbeeld in een arm of been) terug te dringen zodat het weer een stabiele omvang krijgt. De druk van de zwachtels gaat het uittreden van het lymfevocht tegen en ondersteunt de afvoer van lymfevocht.

Een ander gunstig effect is dat de ‘spierpomp’ beter werkt. Door de tegendruk van de zwachtels, drukken spierbewegingen, het onderhuidse weefsel en de huid steeds tegen de zwachtels aan. Elke spierbeweging werkt dan als een soort pomp. Lichaamsbeweging is daarom essentieel voor een succesvolle behandeling.